Vtech A2210-NS

Điện thoại Vtech A2210-NS 1-line có dây hiện đại. Vtech A2210-NS một bổ sung hiện đại cho bất kỳ phòng khách, điện thoại analog một dòng này có dây thoải mái, kiểu dáng thanh lịch và nhựa kháng khuẩn. Vì được cung cấp năng lượng, khách của bạn luôn có thể kết nối với nhau ngay cả khi mất điện.

Danh mục: