Vtech A1100 Ash

Vtech A1100 giúp khách của bạn dễ dàng tương tác với các dịch vụ và nhân viên của khách sạn bằng điện thoại sảnh một đường dây này. Một mặt có thể tùy chỉnh và sự vắng mặt của các phím quay số và quay số nhanh đảm bảo bạn có toàn quyền kiểm soát thương hiệu và kế toán cuộc gọi.

Danh mục: